Vad händer i kroppen när du kallbadar?

Karl Hultén, författare och magister i biomedicin vid Linköpings universitet beskriver inlevelsefullt vad som händer med kroppen vid kalla bad i en artikel i SVD

— Kroppen upplever det som en väldigt hotfull situation och förbereder sig på överlevnad.

De kalla baden utsätter kroppen för en extremt snabb nedkylning vilket får blodkärlen att dra sig samman så att blodtrycket stiger snabbt och kraftigt i de centrala delarna av kroppen för att hålla värmen runt vitala organ som hjärtat och på så sätt undvika nedkylning. Kroppen reagerar som vid en akut stressituation och aktiverar stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol. När man sedan kommer upp från det iskalla badet utvidgar sig blodkärlen igen och du blir varm i hela kroppen.

I ett blogginlägg från Karolinska institutet utvecklar Karl Hultén resonemanget vad som händer med kroppen vid kalla bad.

— Jo kroppen svarar med hundratals fysiologiska reaktioner samtidigt; adrenalin, noradrenalin samt oxytocin, kroppens eget lyckopiller, frisätts vilket innebär positiva hälsoeffekter. Det är som att dricka tio koppar kaffe, säger Karl Hultén.

Välgörande hormoner som minskar smärta och lindrar depression aktiveras vid kalla bad

När vi hamnar i en stressituation utsöndras stresshormoner som gör att vår kropp förbereds på att kämpa eller fly genom att öka pulsen, höja blodtrycket och blodsockret, vidga luftrören och förstora pupillerna. Adrenalin är ett hormon som produceras och frisläpps från binjuremärgen och som utsöndras vid rädsla, stress och ansträngning. Noradrenalin bildas precis som adrenalin i binjuremärgen och är en första stadie till adrenalin.

Endorfin är ett hormon som anses vara kroppens eget morfin. Det bildas i den delen av hjärnan som är kopplat till vårt belöningssystem och lindrar bland annat smärta. Den smärtstillande effekten håller i sig mellan två till fyra timmar och på så sätt avhjälpa smärtor vid kalla bad. Utsöndringen av endorfin brukar beskrivas som ett lyckorus och endorfiner fungerar också antidepressivt, vilket gör att vinterbadande helt enkelt förbättrar humöret och kan dämpa lättare depressioner.
Källa Illustrerad Vetenskap Är vinterbadande hälsosamt

Kalla bads inverkan på blodtrycket

Även om blodtryck och puls stiger under ett iskallt bad kan regelbundet vinterbadande faktiskt sänka både blodtrycket och pulsen. Karl Hultén manar till försiktighet när det gäller personer med  högt blodtryck eller om man haft problem med hjärtsjukdomar. 

— De bör tänka sig för innan man utsätter sig för det kalla vattnet och rådgöra med läkare först. Det är också viktigt att inte exponera sig för kylan under för lång tid – då kan effekterna bli de motsatta.