Intervju med Jarkko Enqvist, initiativtagare till Svenska Mästerskapen i vintersim

När Jarkko och hans vänner startade upp föreningen ”Mörkrets och kylans glada vänner” för 11 år sedan var ambitionen att utveckla turismen vintertid i syfte att attrahera fler turister att komma till norra Sverige och få en positiv upplevelse av en period med mörker och kyla. Föreningen valde att blicka österut mot Finland för att finna inspiration och upptäckte kallbadet som en central företeelse vintertid. Ganska snart var man igång och började anordna vinterbad under ordnade former på söndagar i Skellefteå.

— I början gick det trögt och folk var rädda för att bada i isvak. Det kom fyra till fem personer till våra event. Vi försökte inspirera fler genom att hålla en utbildning i hur man badar i isvak. Jag kommer ihåg att rubriken på våra annonser var: ”Lämna allt världsligt i 20 sekunder. Vi garanterar att det kommer att vara kallt, men du kommer inte att dö”, berättar Jarkko.

Finska mästerskapen som inspiration

Kallbadsinitiativen räckte inte riktigt till för att motivera ett större intresse och engagemang och ganska snart insåg föreningen att man var tvungen att göra något nytt för att få uppmärksamhet. Återigen tog man Finland som inspiration och denna gång de finska mästerskapen i vintersim. Något år senare startade man så upp de Skandinaviska Mästerskapet i vintersim i Skellefteå. Mästerskapet är idag en väletablerad simtävling även internationellt och sedan fyra år en del av World Cup. Deltagare från hela världen tävlar i nollgradigt vatten på sträckorna 25, 50 eller 100 m. Tävlingen hölls för nionde gången i februari i år med totalt 400 startande och var välbevakad av utländsk media.

— Det är fantastiskt roligt att vi har så många startande i tävlingen och att den fått ett sådant internationellt genomslag. Vi försöker hela tiden att utveckla konceptet för mästerskapet och i år hölls det vakpoesi och musik i vak med fiolspel med internationella och lokala artister kvällen innan själva mästerskapet, berättar Jarkko.

Nästa år firar man 10-års jubileum och planerna för ett spektakulärt mästerskap har varit igång under en lång period. Anmälan till mästerskapen 2021 den 12–14 februari sker i augusti 2020.

— Vid det första mästerskapet för nio år sedan var det 34 grader kallt och de flesta av idrottsengagemangen som hölls utomhus den helgen var inställda. Men tävlingen gick av stapeln som planerat, det var ju fortfarande plusgrader i vattnet (=+-0), fortsätter Jarkko. De Skandinaviska Mästerskapen har hjälpt till att öka intresset för vinterbad och idag är de cirka 40 ortsbor som träffas på söndagarna för att bada i isvaken som numera har ökat i omfång till 3×10 meter. Det kommer fortfarande nybörjare som vill pröva på vilket är mycket positivt. Vi har också en hel del företagsevent och andra sammankomster här. Hitintills i år har vi haft 1800 badtillfällen, det är ”all time high” för oss.

I slutet av april när isen på älven försvinner stängs isvaken ned för att återigen öppnas upp någon gång under oktober månad.

Vill initiera forskning

Föreningen har också sökt EU-bidrag för att initiera forskning på området.

— Det finns för lite vetenskapliga studier och forskning om hur vinterbad påverkar människan, det är mest empiriska insatser och vi har som ambition att driva forskningsinitiativen framåt och höja kunskapsnivån kring kyla och mörker, avslutar Jarkko.

Tanken är att etablera årliga seminarier där forskare samlas kring erfarenheter av kalla bad. Samtidigt arbetar man med att ta fram en databas med forskningsmaterial. Föreningen har också arbetat en del tillsammans med forskaren Fredrik Nyström som bland annat undersökt kontinuerliga kalla bads påverkan på det bruna fettet i kroppen. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/han-lat-studenterna-frysa

Aktuella webbplatser

Föreningen mörker och kylas glada vänner: www.darkandcold.com
Skandinaviska Mästerskapen i vintersim www.vintersim.se
Kommande webbplats om kyla och mörker: www.coolastecentrum.com
Facebook Vintersim i Skellefteå
Dark and Cold