2024-03-24

Hälsoeffekterna fortsatt viktiga för kallbadare

Känsla av pigghet, stressminskning och bättre motståndskraft mot förkylningar är de starkaste upplevda effekterna av regelbundet kallbadande. Men många upplever också en ökad social samvaro bland året-runt-badare. Det är några av slutsatserna när sajten kallbad.nu sammanställt en enkät bland över 1.100 aktiva kallbadare. 

Enkätundersökningen genomfördes under kallbadsäsongen 2023/24. Totalt kom 1.155 svar in, till övervägande del från kvinnor. Största målgruppen som svarade var mellan 46–65 år, där nästan 730 personer deltog 

De flesta badar minst en gång per vecka 

Jämfört med kallbadsenkäten 2021/22 är det något färre som kallbadar varje dag men betydligt fler, 9 procent, kallbadar 4–6 gånger per vecka. När vi gjorde undersökningen förra gången var det 47 procent som uppgav att de börjat bada kallt för mindre än ett år sedan och även här skiljer det sig åt. I årets undersökning är det endast 7 procent som uppger att de började bada kallt för mindre än ett år sedan. De allra flesta, 42 procent, uppger att de började med kalla bad för 2–3 år sedan. 29 procent av de svarande har kallbadat mellan 3–10 år. 

Både fysiska och psykiska hälsoeffekter lyfts fram 

Respondenterna har fått ange vilka olika effekter de märker av baden (samma effekter som tidigare undersökning) och vanligast är att de svarande känner sig piggare. Det psykiska måendet, med mindre stressymptom och “lugn i kroppen” är också betydelsefulla effekter. Bättre sömn anges denna gången av 28 procent som en effekt, och hela 50 procent upplever att de mer sällan får förkylningar eller lindrigare förkylningssymptom sedan de börjat bada. Den sociala samvaron med andra som badar är fortfarande viktig för kallbadarna.

Vilken typ av platser badar de svarande mest på? 

Det fördelar sig hyfsat jämnt mellan hav och sjö. Något färre uppger att de regelbundet tar iskalla duschar men däremot är det 4,5 procent som uppger att de badar i ispool eller isbadkar.

Precis som tidigare anger 80 procent att tillgänglighet till badstege och brygga är viktigt för att kunna bada utomhus året runt. I år steg andelen som uppger att de har god tillgänglighet i form av badstege och brygga med 10 procent jämfört med tidigare enkät vilket vi på kallbad.nu tycker är mycket positivt!

Säkerheten är viktig vid kalla bad. Vi har genom åren jobbat med kampanjen Bevara badstegen för att få kommunala fritidsförvaltningar att låta badstegen vara kvar under vintern, om det är möjligt. Vill du påverka sin kommun så finns information om kampanjen här: Bevara badstegen.

Vi vill understryka att det alltid är viktigt att bada säkert, att ha sällskap och att inte stretcha tiden i vattnet samt undvika att bada kallt om man har hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

För mer information och detaljer från enkätundersökningen, kontakta oss på hej@kallbad.nu

 Definition av kallbad 

Vi definierar kallbad som att du badar, kallduschar eller på annat sätt exponerar dig för kyla året runt. Ett krav för deltagande var att den svarande exponerat sig för kyla på något av ovanstående sätt vid minst 10 tillfällen sedan september 2023. 

KALLBAD.nu 

En mötesplats för alla som gillar kalla bad. Här listas följares bästa tips på badplatser och lokala badevent. Ambitionen är att inspirera med intressant innehåll i form av intervjuer, forskningsrapporter, och att synliggöra kallbadande fantaster.  

Detaljerade svar från frågan om hälsoeffekter  

Vilka fysiska effekter får du av kallbad? (Flera svarsalternativ möjliga att ange) 

 • Jag blir piggare 70% 
 • Jag får mindre stressymptom och ett lugn i kroppen 67% 
 • Det förbättrar mitt psykiska mående 64% 
 • Jag får mer sällan förkylningar eller mindre sjukdomssymptom när jag blir förkyld 50% 
 • Jag nollställer kroppen 40% 
 • Jag söker den sociala samvaron med andra som badar 32% 
 • Jag får förbättrad blodcirkulation 28% 
 • Jag sover bättre 28%
 • Jag blir mer fokuserad 27% 
 • Jag blir av med smärta 23% 
 • Jag förbättrar min återhämtning efter träning 12%