Luftpump – ett energisnålt alternativ

Ett alternativ till användning av dränkpump i isvaken är att i stället satsa på en luftpump. Luftpumpen håller isvaken öppen genom att avge syrebubblor som gör att vattnet hela tiden är i rörelse och därmed inte fryser. Fördelen med en luftpump är att den drar mindre el (35W) och att den kan vara i gång kontinuerligt och behöver ingen tillsyn.

Luftpumpen monteras i ett vanligt 220 uttag. Till pumpen ingår två slangar och en ”keramikklump”. Det är keramikklumpen som producerar syrebubblorna i vattnet. Slangarna kopplar du till pumpen och stoppar ned tillsammans med keramikklumpen cirka 40 centimeter under vattenytan.

Tänk på att skydda själva maskinen mot snö med till exempel en plastlåda.

Rekommenderad luftpump
På sajten vattenliv.se hittar du luftpumpen 3000 som passar utmärkt för isvakar.