Intervju med Henrik Lindén, Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun – ett föredöme i att erbjuda säkra bad i isvak

I Sundsvalls kommun har man stor erfarenhet av bad i isvak och här erbjuds även skolorna i kommunen att prova på bad i isvak via initiativet ”Kom ut”. Intresset för kallbad är stort och vid sjöarna Sidsjön och Döviksjön anordnar föreningarna Polar Bears Sundsvall och Dyket organiserade bad för allmänheten.

 

-Det har kommit många önskemål om att få prova isvaksbad, framförallt från gymnasieskolor i kommunen, berättar Henrik Lindén i Sundsvalls kommun. Vi har sågat upp en isvak vid Sidsjön där det också finns en friluftsanläggning och en värmestuga i anslutning till vaken.

-När skolklasser kommer på besök ger vi oss ut på morgonen och kapar upp vaken på nytt med motorsåg. Vi har satt upp en träställning runt själva isvaken för att spärra av och tydligt markera att det är en isvak här, säger Henrik.

-Vid isvaken i Sidsjön är det cirka 2 meter djupt och här används en vanlig stege i aluminium för att ta sig i och ur vaken på ett enkelt sätt.

 

För dig som vill prova på att vinterbada med Dykets kallbadgrupp

dyket.se/vinter_med_bastubad/vintern-2019-2020/

Du kan också gå in på  Dykets facebook och få aktuell info om badet och bastun.

Bild från isvakbad i Sidsjön.