Effekter av kalla bad

Känsla av pigghet, stressminskning och bättre motståndskraft mot förkylningar är de starkaste upplevda effekterna av regelbundet kallbadande. Många upplever också en ökad social samvaro bland året-runt-badare. Det är några av slutsatserna när vi på Kallbad.nu sammanställt en enkät bland över 1100 aktiva kallbadare. Här kan du läsa mer om undersökningen.

Det finns i dagsläget ingen samlad bild av forskningen kring kallbad, däremot en del spridda studier från olika länder. För att ge en vägledning i hälsoeffekter har vi sammanställt det tydligaste hälsoeffekterna baserat på källorna nedan – hoppas du känner igen dig i dem!

Hälsoeffekter

Kallbad kan:

 • Sänka blodtrycket över tid
  När vi kallbadar utsätts kroppen för en extremt snabb nedkylning vilket får blodkärlen att dra sig samman så att blodtrycket stiger snabbt och kraftigt i de centrala delarna av kroppen för att hålla värmen runt vitala organ som hjärtat och på så sätt undvika nedkylning. Även om blodtryck och puls stiger under ett iskallt bad kan regelbundet vinterbadande snarare sänka blodtrycket över tid. Personer med hjärt- och kärlsjukdomar ska alltid kontakta läkare innan man börjar kallbada.

 

 • Ge bättre motståndskraft mot förkylningar och dämpa inflammationer
  Iskalla bad tvingar hjärtat att pumpa ut mer blod i organen och blodcirkulationen ökar. Blodcirkulationen bidrar bland annat till att läka ut inflammationer, öka syrehalten i blodet, stärka immunförsvaret och ge rörlighet i muskler och leder. Kylan triggar även immunförsvaret att producera fler vita blodkroppar som hjälper kroppen att försvara sig mot infektioner. Samtidigt aktiveras lymfsystemet som hjälper till att rensa bort slaggprodukter.

 

 • Lindra smärta
  Vid kalla bad reagerar kroppen som vid en akut stressituation och kroppen förbereds på att kämpa eller fly. Hormoner som adrenalin, noradrenalin, kortisol, endorfin och oxytocin, kroppens eget lyckopiller aktiveras. Endorfin lindrar bland annat smärta och effekten kan hålla i sig mellan två till fyra timmar.

 

 • Förbättra återhämtningen
  Kalla bad snabbar på återhämtningen efter träning och minskar mängden svullnad och muskelvärk.

 

 • Göra oss gladare och öka välbefinnandet
  De kalla baden frigör humörhöjande signalsubstanser som dopamin och noradrenalin som kan bidra till att minska depression och lindra symptom på depression. Regelbundna vinterbad ökar ditt välbefinnande och höjer humöret och motivationen.

 

 • Öka ämnesomsättningen och fettförbränningen
  Forskning visar på att vi kan lära kroppen att alstra värme och öka ämnesomsättningen genom att regelbundet utsätta oss för kyla. Den bruna fettvävnaden ökar i omfång när kroppen exponeras för kyla. Den bruna fettvävnaden hjälper kroppen att hålla värmen. När den bruna fettvävnaden är aktiv ökar ämnesomsättningen i kroppen och det vita fettet förbränns. Till artikeln Att exponera kroppen för kyla kan öka ämnesomsättningen.

 

 • Ge ökat fokus, energi och bättre sömn
  De kalla baden frigör noradrenalin och adrenalin som bidrar till att öka din energi, fokus och sömncykler. Många kallbadare vittnar just om att de sover bättre vid regelbundna kallbad.

 

 • Härda kroppen mot stress
  Kalla bad ökar din tolerans mot stress genom kroppens härdningsmekanism. När du kallbadar utsätts din kropp för en liten mängd stress, vilket leder till en process som kallas härdning där nervsystemet gradvis vänjer sig att hantera måttliga nivåer av stress. Härdningsprocessen hjälper dig att hålla huvudet kallt nästa gång du hamnar i en stressig situation. När du kommer upp ur vattnet känner du dig ofta modig och stark.

 

 • Ge nya vänner och samhörighet
  Under kallbadsäsongen är det ibland kö till badstegen eller isvaken under fina vinterdagar. Det är många som upplevt de goda effekterna med kallbad och en extra fin effekt av kallbaden är samvaron det skapar när man badar tillsammans och klarar av att bemästra kylan.

Källa
Siim Land https://www.siimland.com
Wim Hof https://www.wimhofmethod.com/
Boken Kalla bad av Linda Ahlgren och Linda Vagnelind
Boken Wild Swimming av Helena Kubicek Boye