Finsk studie kring hälsofördelar av vinterbad

Den stora finska Friluftsorganisationen Suomen Latu har genomfört en undersökning bland närmare 1000 finska vinterbadare om de upplevda hälsoeffekterna av vinterbad. Så många som 47% av de tillfrågade uppgav att de hade börjat vinterbada på grund av de positiva effekterna på hälsan.

De upplevda hälsoeffekterna fördelade sig på följande sätt:

  • Psykiskt välmående, mindre stressymptom, 67 %
  • Mindre och ingen influensasmitta, 61 %
  • Bättre sömn, 38 %
  • Mindre värk, 36 %
  • Piggare, 32 %
  • Förbättrad blodcirkulation, 29 %