Holländsk studie kring kalla duschar och dess inverkan på hälsa och arbete

Att kalla bad är bra för vår hälsa och ger ett ökat välbefinnande är det nog många som kan skriva under på, men går det lika bra att duscha kallt? I en större vetenskaplig studie inom området “cold therapy” undersökte man just effekten av kalla duschar och dess inverkan på hälsa relaterat till arbetslivet.

Under 2015 genomfördes en bred holländsk studie inriktad på effekten av att duscha kallt relaterat till sjukfrånvaro, livskvalitet och arbetsproduktivitet. Studien genomfördes på 3000 personer där experimentgruppen fick i uppgift att avsluta sin morgondusch med kallt vatten under 30, 60 eller 90 sekunder under en period på 30 dagar. Studien ägde rum under perioden 1 januari – 1 april och vattentemperaturen uppgick till 10-12 grader. Deltagarna i experimentgruppen hade inte tidigare duschat kallt på regelbunden basis.  Kontrollgruppen ändrade inte sina duschvanor utan fortsatte med samma duschrutiner som tidigare. 

 

Kalla duschar minskade sjukfrånvaron

Forskarna jämförde arbetsnärvaro för de olika grupperna under perioden. I genomsnitt var alla i gruppen som duschade kallt frånvarande 29% färre dagar än personer i kontrollgruppen. De i experimentgruppen som också deltog i regelbunden fysisk träning minskade sin sjukfrånvaro med i genomsnitt totalt 54%. Däremot hade antalet sekunder deltagarna duschade kallt ingen inverkan på slutresultatet.

Studien kunde inledningsvis se en förbättrad livskvalitet hos experimentgruppen, men denna trappade av under studiens gång. Man såg inte heller någon upplevd ökning av arbetsproduktivitet även om en ökad närvaro på arbetet skulle kunna tala för det.

 

Sjukdomssymptomen var oförändrade

Deltagarna i experimentgruppen rapporterade att de hade sjukdomssymptom lika många dagar i genomsnitt som de människor som duschade normalt, men antingen var deras symptom mindre allvarliga eller så upplevde de sig mer fyllda av energi och kunde fungera bättre på arbetsplatsen.

 

Många fortsatte att duscha kallt

Efter genomförd studie fick experimentgruppen frågan om de skulle fortsätta att ta kalla duschar. 91% svarade ja och sedan fortsatte i realiteten två tredjedelar med att duscha kallt.

 

  • “The Effect of Cold Showering on Health and Work”: A Randomized Controlled Trial
    Geert A. Buijze,1,* Inger N. Sierevelt,2 Bas C. J. M. van der Heijden,3 Marcel G. Dijkgraaf,4 and Monique H. W. Frings-Dresen5
  • “Cold Showers Lead to Fewer Sick Days”, Artikel i Harvard Business Review by Alison Beard From the March–April 2018 Issue.