Holländsk studie kring kalla duschar och dess inverkan på hälsa och arbete

En av de större vetenskapliga undersökningar på området är en studie som rör effekten av kalla duschar på sjukdom, livskvalitet och arbetsproduktivitet av en holländsk forskargrupp.

  • “The Effect of Cold Showering on Health and Work”: A Randomized Controlled Trial
    Geert A. Buijze,1,* Inger N. Sierevelt,2 Bas C. J. M. van der Heijden,3 Marcel G. Dijkgraaf,4 and Monique H. W. Frings-Dresen5
  • “Cold Showers Lead to Fewer Sick Days”, Artikel i Harvard Business Review by Alison Beard From the March–April 2018 Issue.

 

Kalla duschar gynnar din hälsa

Under 2015 genomfördes en bred holländsk studie bland drygt 3000 deltagare med syfte att undersöka effekten av kalla duschar på sjukdom, livskvalitet och arbetsproduktivitet. Experimentgruppen fick i uppgift att avsluta sin morgondusch kallt under 30, 60 eller 90 sekunder under en period på 30 dagar. Deltagarna hade inte tidigare prövat på att duscha kallt. Kontrollgruppen ändrade inte sina duschvanor utan fortsatte med samma duschrutiner som tidigare. Forskarna jämförde sedan bland annat arbetsnärvaro för samma personer under perioden. I genomsnitt var alla i gruppen som duschade med kallt vatten i minst 30 sekunder frånvarande 29% färre dagar än personer i kontrollgruppen. Om man i experimentgruppen också deltog i regelbunden fysisk träning minskade sjukfrånvaron med totalt 54%. Däremot hade antalet sekunder deltagarna duschade kallt ingen inverkan på slutresultatet.
Deltagarna i experimentgruppen rapporterade att de hade sjukdomssymptom lika många dagar i genomsnitt som de människor som duschade normalt, men antingen var deras symptom mindre allvarliga eller så upplevde de sig mer fyllda av energi och kunde fungera bättre på arbetsplatsen.

 

Kalla temperaturer aktiverar kroppens “Kämpa- eller fly instinkt”

Enligt forskarna är den exakta effekten av kalla temperaturer på immunsystemet fortfarande oklart, men man har en del kunskap om på vilket sätt det fungerar. Kalla temperaturer får dig att skaka, vilket är ett autonomt svar för att hålla din kroppstemperatur uppe. När kroppen utsätts för kalla temperaturer som t.ex. en kall dusch aktiveras kroppens “kämpa- eller fly instinkt” och gör att hormoner som kortisol ökar. Kommer vi över instinkten att fly (vi känner att vi kan hantera situationen) svarar kroppen med att övergå i en mer avslappnande, lugn fas.

 

Kyla aktiverar det goda fettet i kroppen

Att utsätta sig för kyla och kalla temperaturer har dessutom en gynnsam påverkan på det bruna fettet också kallat det goda fettet i kroppen. Om man regelbundet utsätter sig för kalla temperaturer aktiveras det bruna fettet och ökar i omfång (Studie av docent Pirkko Huttunen från Finland https://fof.se/tidning/2012/10/artikel/kylan-stressar-kroppen-och-det-ar-bra). Det bruna fettet är också kopplat till kroppens värmereglering och hjälper oss att hålla kroppen varm genom att bränna kalorier.

 

Två tredjedelar av de som duschade kallt fortsatte med det efter studien

Efter genomförd studie fick experimentgruppen frågan om de skulle fortsätta att ta kalla duschar. 91% svarade ja och sedan fortsatte i realiteten två tredjedelar med att duscha kallt.