Wim Hof och Wim Hof metoden

Det går inte att ha en sajt som handlar om kalla bad utan att nämna Wim Hof från Nederländerna. Wim Hof, ”The Iceman” är en guru inom “cold therapy” och är känd för att kunna uthärda extrem kyla under lång tid. Han har närmare 20 världsrekord i att utsätta sig för kyla genom bland annat långa isbad men är troligen mest berömd för att ha sprungit ett halvmaraton barfota på is.

Wim Hof erbjuder workshops, utbildningar och övningar i den sk “Wimhofmetoden”. Enkelt uttryckt består metoden av att behärska de tre komponenterna andningsteknik, träna mindset/koncentration samt att exponera sig för kyla. Effekten och användbarheten av Wim Hof metoden har undersökts av olika vetenskapliga institut och resultaten har visat att metoden verkar kunna påverka det autonoma nervsystemet och immunsystemet.
Mer information om Wim Hof hittar du här: https://www.wimhofmethod.com/iceman-wim-hof

I Wimhofappen finns bland annat praktiska andningsövningar mm: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.deckeron.apps.innerfire
https://apps.apple.com/us/app/innerfire/id890471578?ls=1