Mitt möte med kalla bad är något som utvecklats från det vindpinade och skräckblandade förtjusning som det var vintern 2017, till den näring av eufori, gemenskap och välbehövlig sinnesro som den är idag. Från hastiga dopp, till korta bad och till de fokuserade bad uppemot dryga kvarten även i vattentemperatur vid nollan, är kallbad en självklar del av mitt liv idag. För de flesta som erfar kallbad, möts av mycket statistik, forskning och berättelser om effekt för vår fysiologi, de kroppsliga effekterna. Det är väldigt få som berättar om de sinnliga och själsliga effekterna, de som enligt mig är de allra värdefullaste skatterna man får via kallbad. Oavsett om man älskar att bada året runt som jag gör eller om man normalt sätt är en ”badkruka”, så är mötet med kallbad en resa i att upptäcka sin sinnlighet, sin sinnesro och en okuvlig mental styrka. Jag har vänner som badar kallbad, och som annars undviker badande på sommaren. Jag är en åretrunt badare med förkärlek för de kalla baden. Där hösten inte längre symboliserar avsked och en lång väntan, utan övergår till ett alldeles speciellt äventyr av kalla bad, varma själar och vardagsäventyr.

Att sänka sig ner i vatten är som att bli hållen av universum. En omfamnande tyngd och ett smeksamt tryck över hela sin varelse. Att bli hållen och samtidigt sväva. Kropp och själ sveps in i trygghet. Livet ger sig till känna genom att öppna upp en åder och bjuder själ och sinne att dricka. Storslaget, närvarande och hudlöst.
För mig är badandet allt detta, en livskraft som påminner oss om vilka vi är bortom våra sociala, materiella och samhälleliga konstruktioner.
Att bada under olika årstider genom året ger olika upplevelser, men det gemensamma är att vi bjuds på sinnlighet, närvaro och gemenskap med universum och de medmänniskor vi väljer att möta genom detta element.

Att bada på våren är som en ständig resa med ljuset och ett hav som går från olika skikt av kallt till ljummet. De bästa vår-baden enligt mig är solnedgångsbaden, som genom sin tidsförflyttning av ljus, ger oss en sinnlig erfarenhet av själva hoppet.

Med sommaren kommer de friskt varma till varmare och jag blir lika förundrad varje gång, att det går att frysa på sommaren. En annan sorts av frysning, en frysning utan godsakerna vintern bjuder på. Själva njutningen ligger i längden man kan låta sig bli hållen och hur man kan njuta av längre naturupplevelser i sjö, hav och olika vattendrag. För den som älskar lång-simning är sommaren den allra bästa tiden.

Med hösten blir baden ljumma, till kyligare och sedan gradvis kallare. Hösten är alltid en euforisk och förväntansfull tid för vinterbadare. Att ta den årliga ”tänjningen” av psyket, kroppen och kylan. Att återigen återerövra de kalla domänerna och för varje år kommer ytterligare dimensioner. Det här är bästa årstiden för att ”fortsätta simma”. Att medvetet och ihärdig kontinuerligt fortsätta bada för vänja kroppen vid kyla och tänja sinnet i tanken förbi våra föreställningar om vad som är möjligt.

Vintern med sin kyla bjuder på eufori, läkning och närvaro. Vinterbaden gör att man ”blir hög” på livet och kylan handlar så väldigt lite om att frysa och så väldigt mycket om att möta sitt inre och sin kropps styrka. I det kalla vattnet förändras tid, känslor och alla lager inombords dammas av och genomsyras av rymd och liv.

Vatten är Liv, njutning och äventyr. Vatten är det element som är det förstoringsglas som ger livet dess mening, som får oss att uthärda det outhärdliga och som får oss att glädjas. Om vi öppnar upp för möjligheten, bjuds vi in till en aldrig sinande kärleksrelation till havet. Om vi lystrar kan vi höra havet ropa sin kärleksförklaring till oss. I alla väder finns livets famn och möter oss med sina öppna armar och hur kan vi avstå dess lockrop utan att komma havet till mötes och omfamnas.

Av årets olika bad är kallbaden de bad som tillfört mest magi till mitt liv. Att kallbada skapar tillfällen till närhet som är svår att förklara, som måste upplevas. Man kommer nära både sig själv och andra på ett mer närvarande sätt och ibland så hudlöst vackert att det blir svårbeskrivligt. Utmaningarna med kallbad medför att man behöver skala av de barriärer som normalt finns. När man klär av sig och stiger ner i det kalla möts man på ett sätt man inte gör påklädd. Det som normalt tar tid behöver inte omvägen via artigheter och sociala normer. Det krävs ett fokus att bemästra kylan och för att hålla det fokuset skalar man av det oväsentliga och de fasader som normalt kräver energi från oss. Energin centreras till att möta kylan och stanna kvar. Det gör att man möts mer intensivt oavsett hur mycket eller hur lite man pratar.

Att bada året runt har gjort livet mer närvarande för mig på ett hudnära sätt. Framförallt kallbaden har fungerat som ett förstoringsglas och vidvinkel till livskraften och den kärlek som omger oss, oavsett om vi är mottagliga för den eller ej. Att upptäcka att det går att bada året runt och lära sig njuta av det är en av mitt livs stora skatter. Havet är liv, kärlek och närvaro. Min absoluta vinst är att på vägen möta fantastiska människor och ibland fördjupa de relationer som funnits innan, vilket är en ynnest. Jag är så tacksam för alla fantastiska människor som gjort mig rikare och starkare. För relationer stärker inifrån och ut. Det som blir tydligare ju fler säsonger jag badar, är att enskilda saker aldrig kan lösa något och det som är den gemensamma nämnaren i de saker som får mig att må bra är vikten av goda relationer och närande möten med andra människor. Det är kombinationen av naturupplevelser, mental träning, själva baden med rent fysiska effekter och gemenskapen via kalla bad som blir en cocktail av sinnesro, livsmod och glädje. Det är de kalla baden och de närande relationerna och de hjärtevärmande mötena med människor som fått baden att få slå ut i full effekt. Närvaro, sinnlighet och gemenskap har en helande effekt. Låt oss närma oss andra med insikten om att både vi själva och andra är ett recept på helande, växande och näring.

Så fortsätt bada och låt dig förföras av de kalla badens magi!

Erica Fosse, entusiastisk kallbadare

#kvinnornaihavet #bernaproductions #klaffproduktion
#kallabadvarmasjälar